Kontakt

Postadresse:

Kirsten Flagstad Festival
Postboks 141
2301 HAMAR

Festivalsjef: Gjøril Songvoll
E-post: post@flagstad-festival.no
Telefon: +47 95 23 24 01

Organisasjonsnummer.: 989 704 729
Kontonummer: 1800 20 25945