Gunda-Marie Bruce

Gunda-Marie Bruce sopran

Gunda-Marie har sin utdannelse fra Barratt Due musikkinstitutt, Norges Musikkhøgskole og Operahögskolan i Stockholm. Hun er en flittig brukt solist innen kirkemusikk, men også innen eventbransjen og med kor, korps og orkestre.

I 2016 hadde hun sin første store rolle ved Ringsakeroperaen i oppsetningen av De Lystige koner i Windsor. Etter det har hun sunget Grete i Hans og Grete, Adina i Elskovsdrikken, Belinda i Dido og Aeneas , Leila i Perlefiskerne og Elsa Schrøder i The Sound of Music.