Gunnar Andor Nieland

Gunnar Andor Nieland baryton

Gunnar Andor Nieland ble født i Bergen, Norge. Han startet å synge i en alder av 16 år hos Espen Flod på musikklinjen på Stange videregående skole. Han gjorde seg allerede her bemerket og fikk synge solopartier med musikklinjekoret under ledelse av Torgeir Ziener.

Etter videregående fortsatte han sin utdanning på konservatoriet i Stavanger hvor han studerte utøvende sang under førsteamanuensis Bettina Smith med integrert praktisk pedagogisk utdanning. Siste året i Stavanger tok Gunnar Andor Nieland et utvekslingsår på Mozarteum i Salzburg hvor han valgte å fortsette sine studier.  På sitt 4 års studie i Salzburg bygde han seg opp et stort repertoar og gjorde 10 fullskala operaer i universitetes regi, pluss 2 produksjoner med Opera Bergen. Han avsluttet studiene i Salzburg i 2016 med høyeste gradering.

Han har sunget konserter både i Norge, Østerrike, Tyskland, Frankrike, Sveits, Italia og Thailand og vært engasjert i operaproduksjoner og  konserter rundt i Norge.