Knut Storberget

Knut Storberget fylkesmann

Knut Storberget (født 6. oktober 1964 i Elverum) er utdannet jurist. Han var i perioden 2001 – 2017 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Hedmark. Han var justisminister i seks år og har også erfaring fra justiskomiteen, finanskomiteen og næringskomiteen på Stortinget.

Storberget har mange års erfaring som advokat i eget og andres advokatfirma, han har møterett for Høyesterett og er fast forsvarer for Sør-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Storberget har hatt mange ulike verv, også internasjonalt. Han har forelest ved Høgskolen i Hedmark og vært lærer ved videregående skole.

Bierverv (godkjent av departement/regjering):

  • Board member executive board i Crop Trust (FN avledet stiftelse for ivaretagelse og utvikling av artsmangfold i global matproduksjon) med sete i Bonn
  • Gjesteforeleser 20% stilling Høgskolen Innlandet
  • Nestleder i det offentlige valglovutvalg
  • Styreleder i Anno Museum AS (museene i Hedmark)