Ole Petter Hallan

Ole Petter Hallan slagverk

Ole Petter Hallan på slagverkerk og perkusjon. Hallan er musiker og pedagog innen sitt fagfelt i kulturskole, videregående skole og høgskole. Spiller alle stilarter, inklusive klassisk symfoniorkester. Har lang erfaring fra TV, radio og studioarbeid, konser- ter og teaterforestillinger.