Trond Olav Svendsen

Trond Olav Svendsen forfatter

Trond Olav Svendsen (født 9. juni 1956 i Gjøvik) er utdannet historiker (cand.philol) ved Universitetet i Oslo. Han arbeidet først ved Norsk filminstitutt og var deretter engasjert ved Kunnskapsforlaget fra 1989. Her ble han i 1994 en av redaktørene for Aschehous og Gyldendals store norske leksikon og bidro til Oslo byleksikon. Han er siden medarbeider i begge leksika på nett. Han har utgitt blant annet Kirsten Flagstad – et kunstnerliv (2013), La ordene klinge! Operahøgskolens historie 1964–2014 (2014) og Operasamtaler (2019; sammen med Frode Olsen).