Stortorget

Stortorget er det største av torgene i Hamars kvartalstruktur. Torget har form som et kvadrat, det ligger i et skrånende terreng, vendt mot sør og Mjøsa og avgrenset av bykvartaler på tre sider. Nederst på torget ligger Basarbygningen, en lav paviljong fra 1896.

I kommunestyret 18.12.2013 ble det vedtatt en total kostnadsramme på 73,6 mill. kroner, og torget er opprustet med tanke på stor fleksibilitet i forhold til bruken av det. Det skal være plass for folkeliv og aktiviteter. Det skal kunne brukes både til hverdag og fest, for små og store arrangementer.

Ikke minst skal barna få kose seg her med lek i vann eller de skal kunne gå på skøyter om vinteren og nå har Kirsten Flagstad Festival bestemt at Stortorget skal bli en fast arena for opera til kidsa.

Program

Ingen konserter tilgjengelige

Det er for øyeblikket ikke oppført opp noen konserter, sjekk igjen snart for oppdateringer.