Kirsten Flagstad Festival søker DAGLIG LEDER

Kirsten Flagstad Festival søker DAGLIG LEDER

Kirsten Flagstad Festival ønsker seg en inspirerende og samlende leder. Vi er på jakt etter en visjonær og ambisiøs person som har gode kommunikasjonsferdigheter og som brenner for å videreutvikle festivalen som et viktig kulturbidrag i Hamarregionen.

Festivalen drives i stor grad på dugnad, og vår nye daglig leder må derfor klare å motivere og skape engasjement i det viktige frivillig-apparatet. Rollen krever også tett og god kontakt med næringslivet i regionen. Daglig leder må trives med utadrettet virksomhet, og bør ha erfaring med musikk og kulturbransjen, samt myndighetskontakt.

Daglig leder har det totale administrative og økonomiske ansvaret for organisasjonens drift og utvikling. Festivalen har en liten organisasjon med daglig leder og en kunstnerisk leder, som begge rapporterer direkte til styret.
For å lykkes som daglig leder må du være strukturert og ha stor gjennomføringskraft. Det er også avgjørende at du har strategiske ferdigheter og klarer å videreutvikle festivalen sammen med kunstnerisk leder. Du har god økonomisk teft til å få mye ut av begrensede ressurser og erfaring fra budsjettoppfølging er et krav. Kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og kontraktsarbeid er en viktig del av stillingen. Derfor er gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk en forutsetning.

Ønsket erfaring:

  • God kjennskap til det klassiske musikkfeltet
  • Programmeringsforståelse innen musikk- og kulturbransjen
  • Erfaring fra prosjektledelse og produsentoppgaver vil telle positivt.
  • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
  • Erfaring med kommunikasjonsarbeid med bruk av digitale kanaler
  • Erfaring med budsjettoppfølging
  • Relevant høyere utdanning. Manglede formell bakgrunn kan oppeveis av solid realkompetanse.

Vi tilbyr en svært spennende og utfordrende stilling i en festivalorganisasjon i god utvikling. Stillingen er 60 % med en åremålsperiode på 3 år fra 1. september 2021, med mulighet for forlengelse.

Arbeidstid og -sted utenfor festivalen er fleksibel. Du må påregne til dels svært hektiske og arbeidskrevende perioder og en god del møtevirksomhet i Hamarregionen.

Søknadsfrist 6. juni

Søknadsskjema eller gå inn på www.hodejegerne.no for å legge inn søknad.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver i Hodejegerne as, Gro Møllerstad, tlf. 915 59 752.

Fylke: Innlandet Kommune: Hamar

Stillingsprosent 60%