Velkommen til Kirsten Flagstad Festival 2014!

Nok en gang har vi gleden av å presentere en musikkfest i Kirsten Flagstads navn. Etter å ha lagt et innholdsrikt og givende jubileumsår bak oss, vil vi vise enda flere sider av Kirsten Flagstads arv og gi talenter som følger i hennes spor mulighet til å dele sin kunst med oss.

spokelse